Hướng dẫn đăng kí VIP

Sau khi đăng kí tài khoản và tiến hành đăng nhập. Bạn click vào mục đăng kí VIP

Sau đó chọn một danh mục mà bạn muốn đăng kí. Click vào đăng kí VIP.

Sau khi đăng kí thành công ! Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin đăng kí của bạn.

Để có thể đăng tin VIP bạn phải thanh toán phí. Sau khi thanh toán phí bạn sẽ được kích hoạt đăng tin VIP. Sau khi được kích hoạt trong mục "Quản lý tin bạn sẽ thấy dòng đăng tin VIP"

Lưu ý :
+ Mỗi tài khoản chỉ đăng tối đa 1 tin VIP.
+ Khi hết thời gian VIP bạn phải thanh toán lần kế tiếp. Nếu sau 3 ngày bạn không thanh toán chúng tôi sẽ hủy tài khoản VIP của bạn. Tin VIP của bạn sẽ trở thành tin thường

Chi phí & hình thức thanh toán vui lòng xem trong phần hỗ trợ phí tin vip & hướng dẫn thanh toán
Liên hệ 0933569056 . Email :phodangtin@gmail.com

Đăng kí VIP bằng SMS soạn tin theo cú pháp :
DK VIP id ten_danh_muc gửi tới 0933569056
id là id tài khoản của bạn.
Bạn vào thông tin tài khoản sẽ thấy id của mình

ten_danh_muc là tên danh mục bạn muốn đăng kí
Ví dụ : vi tinh linh kien

Khu vực quảng cáo