Hướng dẫn thanh toán
   Tên tài khoản: NGUYEN MINH HAI
      Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh phú thọ TPHCM
      Mã tài khỏan: 0421000442769
                
Khu vực quảng cáo